Choose language:          
Добриот поглед...
е пресуден
за добар избор
и вистински одлуки

Име и презиме:  
Компанија / институција:  
Функција:  
Адреса:  
Град:  
Поштенски број:  
Држава:  
Телефон (фиксен и мобилен) и факс:  
e-mail (задолжително):  
Жиро сметка:  
Даночен / матичен број:  
Депонентна банка:  
Ваш предлог за вашето корисничко име:  

Ценовник

БестНет

- Претплата за 30 дена изнесува 1.000,00 денари + ДДВ.
- Претплата за 90 дена изнесува 2.500,00 денари + ДДВ.
- Претплата за 180 дена изнесува 4.500,00 денари + ДДВ.
- Претплата за 360 дена изнесува 8.000,00 денари + ДДВ.


БестНет Аналитика

Времетраењето на претплатата е минимум една година, а можете да се претплатите на еден, два или сите три модули по следните цени:
За домашни физички/правни лица:
-Годишен надоместок за еден модул - 17.850 денари + ДДВ;
-Годишен надоместок за два модули - 24.000 денари + ДДВ;
-Годишен надоместок за три модули - 27.675 денари + ДДВ.

ПОПУСТИ:
Претплатниците на БестНет Аналитика добиваат попуст:

- За втор корисник - 10%;
- За трет корисник - 30%;
- За четврт корисник - 50%;
- За петти и понатамошен корисник - 70%.


Ги прифаќам(е) општите услови за користење на БЕСТНЕТ и се претплатувам(е) на БЕСТНЕТ во времетраење од:

       започнувајки од:

ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДУКТОТ БЕСТ-НЕТ АНАЛИТИКА

  


Flash banners